Śluby panieńskie - Akt III - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Radost, Gustaw

RADOST
prowadząc Gustawa
Chodź, chodź - mam cię, ptaszku.
patrząc mu w oczy, po krótkim milczeniu
Co to znaczyło to: �przebacz, stryjaszku"?


GUSTAW
To tak.

RADOST
Jak to - �tak"?

GUSTAW
Ot tak!

RADOST

Co to znaczy
�Ot tak"?

GUSTAW
Niby - nic...

RADOST
Nic?

GUSTAW

Nic.

RADOST
To nic było:
�Przebacz, stryjaszku, lituj się rozpaczy"?

GUSTAW
szybko
Ach, to rzecz jasna; w miłości niemiło,
Kiedy się czasem (bo któż to zaprzeczy?)

Kłótnia lub sprzeczka, albo z innej rzeczy,
W potęgę czucia moc niby mająca,
Sama od siebie walczy lub potrąca...
Stąd koniec końców kres wszystkich igraszek'
No, to rzecz jasna - rozumie stryjaszek?
Chce odejść.

RADOST
zatrzymując go

Ale czekaj no -ja nic nie rozumiem.

GUSTAW
A ja wyraźniej powiedzieć nie umiem.

RADOST
Czegożeś klęczał, jakby do pacierzy?

GUSTAW
z udanym zapałem

To mi stryjaszek nie wierzy? nie wierzy?
chodząc
Kiedy tak... dobrze, dobrze. - Wiem, co zrobię:
Każę zajechać i pojadę sobie.
Janie! Hej !

RADOST
chodząc za nim i głaszcząc po ramieniu
No, no, Guciu, Guciuniu mój!


GUSTAW
zawsze chodząc, w udanym gniewie
Kiedy ja mówię!...

RADOST
jak wyżej
Już, już, już, stój no, stój.

GUSTAW

Ja się tłumaczę dobrze, jasno, szczerze...

RADOST
Już, już rozumiem; już wszystkiemu wierzę.
do siebie
A to saletra! skra, ogień, płomienie!

GUSTAW
rzucając mu się na szyję

Luby stryjaszku!

RADOST
ściskając go
Ach, Guciu mój luby
płaczliwie
Nie słuchasz rady...

GUSTAW

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka Gustawa
2  Tytuł i motto „Ślubów panieńskich”
3  Śluby panieńskie - cytatyKomentarze
artykuł / utwór: Śluby panieńskie - Akt III    Tagi: