Aleksander Fredro - życiorys - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W pierwszej fazie pisarstwa powstały jego najsłynniejsze komedie, m.in. Zemsta, Śluby panieńskie, Pan Jowialski. Pod wpływem wzmożonej krytyki Fredro zaprzestał jednak pisarstwa.

Drugi etap to ponowny debiut pisarza. W tym czasie stworzył np. Rewolwer oraz Wielkiego człowieka do małych interesów.

Jeden ze znawców twórczości Fredry napisał kiedyś, iż w okresie romantyzmu, gdy inni twórcy pisali dramaty narodowowyzwoleńcze, Fredro się śmiał. Było on człowiekiem wyjątkowo inteligentnym, znającym doskonale języki obce, potrafiącym z humorem korzystać ze swojej wiedzy. Miał talent do wyśmiewania innych, czynił to jednak w sposób łagodny, bez zbędnego krytykanctwa.

Fredro starał się bawić publiczność poprzez budowanie sytuacji komicznych, opartych na analizie i obserwacji świata i przemian społecznych. Pisał więc o wzbogacającym się mieszczaństwie, rosnącej roli pieniądza w życiu, o swobodzie obyczajów, o polskiej szlachcie, o miłości „romantycznej”. Hrabia starał się ponadto nie wyjawiać jasno sformułowanego morału, pozostawiając widzowi bądź czytelnikowi pewien margines swobody.

Fredro pozostaje symbolem polskiego komediopisarstwa oraz szlacheckich tradycji. Choć na pierwszy rzut oka zdaje się nie pasować do portretu romantycznego twórcy, to jest jednym z najważniejszych polskich twórców tej epoki. Starał się polemizować z romantycznymi konwencjami, stwarzając postacie zabawne i błyskotliwe. Hrabia Fredro starał się bowiem pokazać romantyczne hasła nie poprzez bunt i spiski, lecz przez konwencję śmiechu. Starał się ocalić polski mit szlachectwa, szlacheckie obyczaje i małoojczyźniany patriotyzm. Jego komedie były mocno osadzone w realiach epoki, ale jednocześnie przedstawiane przez niego sytuacje, wydarzenie i kreacje bohaterów sprawiały, iż sztuki te są uniwersalne. Stał się przez to bardzo znanym i cenionym przedstawicielem romantyzmu, a jego sztuki śmieszą również dziś.

Jeden ze znawców jego twórczości napisał, że Fredro tworzył wielką polską poezję, ale nie zrodzoną z męki, niewoli, cierpienia i krwi. Wykazał także, iż wielkość poezji i twórczości nie musi się wiązać z wyrażonym w niej bólem. Choć niektórzy utrzymują, iż był daleki od romantycznych założeń, to w gruncie rzeczy był bardzo blisko związany z jego nurtem realistycznym. Jego kreacje bohaterów, język komedii, liczne dowcipy i aforyzmy sprawiły, iż Fredro stał się klasykiem polskiej komedii.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Charakterystyka porównawcza Gustawa i Albina
2  Charakterystyka Gustawa
3  Bohaterowie Ślubów panieńskichKomentarze
artykuł / utwór: Aleksander Fredro - życiorys    Tagi: